top of page
I flor
Portræt Flensborg lilla baggrund redigeret .png

MIN BAGGRUND

Jeg er uddannet psykolog, cand.psych, fra Aarhus Universitet, er autoriseret af psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening. 

Jeg har egen praksis i Aarhus, hvor jeg tilbyder samtaleterapi og yder konsulentopgaver i Vitaliseringspsykologi og Aktionslæring. Som led i min specialistuddannelse opkvalificerer jeg mig indenfor den nyeste faglige viden og modtager løbende supervision og egenterapi.

MIN TILGANG

Jeg brænder for at skabe et rum for livgivende og vitaliserende samtaler, med respekt for den enkeltes behov, drømme og ønsker om forandring. Som integrativ psykolog tilbyder jeg psykoterapi, ledersparring og aktionslæringsforløb til mennesker der ønsker at arbejde med sig selv eller sin organisation. Min tilgang er integrativ, hvilket betyder, at jeg med afsæt i den konkrete problemstilling tilpasser behandlingen til den enkeltes behov og ikke omvendt. Jeg arbejder derfor ikke udelukkende ud fra én bestemt metode, men anvender elementer fra bl.a. den eksistentielle, psykodynamiske, kognitive (3. bølge) og gestaltterapeutiske metode. Jeg finder endvidere inspiration i den Jungianske analyse, systemteori, vitaliseringspsykologi og udviklingspsykologi. Min vigtigste opgave som psykolog er at skabe et trygt og fortroligt rum, derfor vægter jeg relationen og samarbejdet i den terapeutiske proces som en altafgørende forudsætning for at skabe forandring.

VITALISERINGSPSYKOLOGI

Udover at være privatpraktiserende psykolog er jeg ansat som videnskabelig medarbejder ved Enheden for Integrativ psykologi v/ Professor Jan Tønnesvang, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Jeg har som led i dette arbejde været medforfatter på forskellige udgivelser, praktiske redskaber og har faciliteret forskellige Vitaliseringspsykologiske projekter. Vitaliseringspsykologi er omdrejningspunktet for mit arbejde på Aarhus Universitet, men også i mit terapeutiske arbejde.

Jeg tilbyder workshops, undervisning og sparringsforløb i Vitaliseringspsykologisk teori og metode.  

Grøn Plant
Billede af Yousef Espanioly

AKTIONSLÆRING

Gennem de seneste fem år har jeg haft fornøjelsen af at være en del af Aktionslæringskompagniet, som er et kompagniskab mellem Benedicte Madsen, Kirsten Bro og Marianne Thrane og undertegnede. Vores seneste samarbejde har været omkring bogprojektet Aktionslæring som løftestang, som handler om, hvordan man gennem aktionslæring kan understøtte meningsfuld og professionel udvikling på velfærdsområdet. 

Vores fokus for vores samarbejde er at udforske AL's udbredelse og anvendelse i forskellige organisatoriske kontekster samt at understøtte et nationalt samarbejde med andre AL-aktører.   

Billede af Pawel Czerwinski

CURRICULUM VITAE

VIDEREUDDANNELSE OG KURSER

 

5 ugers grundkursus i ISTDP - Intensiv dynamisk korttidsterapi

      Psykolog og specialist i psykoterapi 

      Bjarne Thannel 

 

2 dages Introduktionskursus til Jungiansk Psykologi

      C.G. Jung-Institut Zürich,

IGP-etårig uddannelse

      Center for Intergativ Gestalt Praksis

 

PRAKSISKANDIDAT 1 ÅR 

      Psykologbaghuset v/ Annette Mols

3 årig ACT-uddannelse

      Kognitivgruppen

MBCT-uddannelse modul 1 og 2

       Kognitivgruppen

To dages intensivt kursus i samtaleterapi

       Kognitivgruppen

Grunduddannelse i terapeutiske færdigheder

       Mette Holm Psykologerne

Færdigudlært dameskrædder i 2001 (4 år)

NETVÆRK OG SAMARBEJDSPARTNERE

NIVID

Netværk for Integrativ Vitaliseringspsykologi, Intervention og Dannelse (NIVID) består af en gruppe forskere, undervisere og professionspraktikere, der arbejder med integrativ perspektivisme, vitaliseringspsykologi og begrebet om kvalificeret selvbestemmelse som afsæt for praksisudvikling. 

AKTIONSLÆRINGSKOMPAGNIET (ALK)

I Aktionslærings-Kompagniet samarbejder jeg med Benedicte Madsen, Kirsten Bro og Marianne Thrane. Vi har gennem gennem en årrække arbejdet med aktionslæring som konsulenter, kompetenceudviklere og aktionsforskere og har i fællesskab udgivet bogen - Aktionslærings som løftestang - Professionel praksis på velfærdsområdet. 

AKTIONSLÆRINGSNETVÆRKET

Aktionslæringsnetværket er et landsdækkende netværk, der består af konsulenter fra både privat og offentligt regi, og som alle arbejder med udviklingsarbejde omkring Aktionslæring i både teori og praksis.    

Lille logo geometri.png

Kontakt

       Torvet 19, 1. tv. 8500 Grenå

                           & 

Rosensgade 24, 3. Sal  8000 Aarhus C

bottom of page