top of page
Curvy Tree Road

TERAPI

Det terapeutiske rum er for mig et særligt rum, hvor ærlighed, respekt og nærvær er grundværdierne i mit møde med dig og hvor mit ønske er at hjælpe dig til at finde den vej, der er rigtig for dig. 

I samtaleterapi har vi fokus på dig og din livsverden - de drømme, behov og ønsker om forandring, du ønsker hjælp til at håndtere. Min vigtigste opgave er i den proces at støtte, udfordre og hjælpe dig til at finde den retning i livet, der føles rigtig for dig. Mit fokus i terapien er ikke kun på dine vanskeligheder, men også på dine ressourcer, kvaliteter og udviklingsmuligheder.  

I min praksis har jeg gennem tiden mødt mange mennesker, der har svært ved at mærke egne behov, være tydelig og sætte grænser, men også mennesker, der befinder sig et svært sted i livet, hvor stress, sorg, krise, depression eller livet som pårørende er en ofte meget ensom og smertefuld proces - en proces det er min opgave at hjælpe dig med at håndtere. 


Om du kommer med et ønske om personlig udvikling, relationelle konflikter, en eksistentiel krise eller ønsker hjælp til håndtering af smertefulde symptomer på stress, depression, sorg, eller livet som pårørende, så tilpasser jeg behandlingen til dig og dit ønske om forandring. 

 

JEG TILBYDER

Mange vil på et tidspunkt i livet opleve, at de har brug for hjælp fra en psykolog til at håndtere forskellige typer af problemstillinger.

Samtaleterapi foregår i et fortroligt rum, hvor vi har fokus på en problematik eller tilstand, som fylder for dig.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere. 

Jeg har særlig erfaring med: 

Spiral.png
Spiral.png
Spiral.png
Spiral.png
Spiral.png
Spiral.png

STRESS OG BELASTNINGSSYMPTOMER

SORG VED EKS. DØDSFALD ELLER SKILSMISSE

LIVSKRISE

RELATIONER OG KONFLIKTER

DEPRESSION

LIVET SOM PÅRØRENDE

DEN TERAPEUTISKE PROCES

Logo Bonsai.jpg

DEN FØRSTE SAMTALE

​Den første samtale har fokus på afklaring af den eller de problemstillinger du ønsker hjælp til at håndtere. Vi vil afdække din aktuelle livssituation og processen, der har ledt op til hvor udfordringerne startede. Det vil formentlig være dig, der taler mest og mig der stiller undersøgende spørgsmål.

At gå i terapi kan være en sårbar proces, så derfor er det vigtigt ikke at ville præstere eller stille for høje krav til sig selv - den terapeutiske proces er et samarbejde mellem dig og mig,  

Ved sessionens afslutning vil vi formulere et fælles mål og ønsker for processen. 

I tilfælde hvor jeg vurderer, at du har brug for hjælp andetsteds, hjælper jeg dig videre til en anden psykolog eller behandler. 

DE EFTERFØLGENDE SAMTALER

DEN AFSLUTTENDE SAMTALE

I det videre samtaleforløb har vi fokus på den eller de problemstillinger, som udfordrer dig mest og som vi har aftalt at arbejde videre med. Da der er tale om en dynamisk proces, hvor du mellem sessionerne lever dit liv, sker der nogle gange det, at problemet ændrer karakter og dermed også ønsket for terapiens mål.

Mellem vores sessioner vil du få små opgaver, da det er gennem vores handlinger i hverdagen, vi har mulighed for at skabe forandring. 

Alt efter hvor omfattende dine udfordringer er og dine tilgængelige ressourcer, vil du i løbet af 3-12 samtaler kunne opleve fremgang - nogle gange er der behov for flere. 

I løbet af processen vil du på et tidspunkt nå til det punkt, hvor du føler dig klar til at afrunde forløbet. Den afsluttende samtale har fokus på at evaluere forløbet med fokus på dine kompetencer til at navigere ift. de udfordringer, der tidligere kunne tricke dig og skabe ubalance. Vi har også fokus på dine personlige ressourcer og hvordan du bringer dem i spil, særligt når du på et tidspunkt vil opleve dig udfordret.

Det er selvfølgelig altid muligt at vende tilbage, hvis behovet for terapi på et senere tidspunkt skulle opstå igen. 

Dyrebar sten

“There is no coming to consciousness without pain. People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own soul. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.”
C.G. Jung

Lille logo geometri.png

Kontakt

Rosensgade 24, 3. Sal  8000 Aarhus C

bottom of page